OK 

چشم انداز گروه مهد تاژ

در افق 10 ساله شرکت مهدتاژ، گروهی است سرمایه گذاری پذیرفته شده و موفق در بورس اوراق بهادار تهران، دارای گروه های شیمیایی، دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، سلولوزی، نفت و گاز،معادن، بازرگانی و خدماتی با جایگاه اول اقتصادی و فناوری در سطح کشور و 100 شرکت برتر در سطح منطقه با هویت ملی و الهام بخش در عرصه کارآفرینی و تولید سود و سرمایه