OK


title-leftپیام مدیر عامل مهد تاژ title-right
bg-corner


            همکاران عزیز

   اعتماد جامعه به گروه مهدتاژ، بعنوان یکی از مهمترین سرمایه‌هایگروه از اهمیت ویژه ای برای ما  برخوردار می‌باشد، ‌از سوی دیگر رشد و موفقيت شركت در گرو نيروي  انساني توانمند،

  با انگيزه،مناسب
  و سالم مي‌باشد. لذا متعهدیم تا با استفاده از مديريت سرمايه دانش محور، مديريت موثر روابط با مشتريان، نوآوری و توسعه محصولات و خدمات، استفاده از دانش و

  فناوري‌‌ها روز دنيا، افزایش توانمندی و انگیزه  كاركنان، کارآفرینی و پاسخگویی در قبال وظايف اجتماعي و زيست محيطي در جهت رشد و تعالي و جبران خدمات کارکنان اقدام نماييم.

  این منشور اخلاقی نشان دهنده احترام ما به کلیه فرهنگ ها و زیر فرهنگ‌های موجود در جامعه و سازمان می باشد و پایه و اساس کلیه فعالیت های تجاری ما خواهد بود و کلیه آئین

  نامه هادستورالعمل
های گروه تحت هر شرایطی با توجه به این ارزش ها تبیین، تصویب و اجرا می‌شود.این منشور اخلاقی چارچوب کار ما بشمار میرود و من میدانم که میتوانم روی تک

  تک شما در پیروی ازاین اصول  اخلاقی  حساب کنم و اطمینان دارم که شما نیز این قوانین اخلاقی را رعایت کرده به
دیگران منتقل خواهید نمود، چرا که آینده و اعتبار گروه در گرو عملکرد 

  مسئولانه ما خواهد بود.
در  پایان خاطر نشان  می کنم هر یک از ما مسئول دمیدن روح زندگی به این منشور اخلاقی از طریق اجرای  فعالیت های  روزمره بر اساس مفاد این منشور می 

  باشیم.با آرزوی موفقیت

مدیر عامل شرکت گروه مهدتاژ

داود عابدی آملی

 

 

دانلود کامل منشوراخلاق تجاری  گروه مهد تاژ  

bg-corner
title-leftاخبار مهد تاژ title-right